Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 8 tháng 09
-Cà Mau đón hơn 242.000 học sinh vào năm học mới.
-Liên đoàn Công thương tỉnh Nagasaki - Nhật Bản hợp tác đầu tư vào Cà Mau.
-Lợi kép từ canh tác lúa thông minh.
-Giúp lao động nhàn rỗi có thêm thu nhập.
-Hơn 30 phóng viên được bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo đa phương tiện.
-An toàn giao thông 3 ngày lễ.
-Bắt giữ đối tượng trộm cắp.
-Nuôi sò dưới lòng sông cản trở giao thông.
3,575
09.09.2017