Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 8 tháng 1 năm 2021
-Công nhận đô thị loại V cho các đô thị trực thuộc xã
-Giai đoạn 2021 – 2025 tốc độ thu ngân sách sẽ tăng bình quân mỗi năm 9%
-Ngọt ngào giai điệu tài tử
-Sẻ chia từ gian hàng 0 đồng
-Hiệu quả từ bài học về an toàn giao thông
-Cảnh giác với hỏa hoạn khi tết đến gần
544
08.01.2021