Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử, ngày 8 tháng 10 năm 2021
-Hỗ trợ phát triển và tiêu thụ sản phẩm OCOP
-183 điểm trường được trưng dụng làm khu cách ly tập trung
-Quản lý chặt việc cách ly y tế tại nhà
-Đón Sene Dolta vui tươi, an toàn
-Đồng lòng chống dịch Covid-19
-Huyện Năm Căn: Cải tạo ao đầm, chuẩn bị cho vụ mùa mới
-Quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”
1,033
08.10.2021