Camau tv

Thời sự tổng hợp
Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 9 tháng 11 năm 2018
-Tạo thế và lực mới cho con tôm Ngọc Hiển
-Chú trọng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
-Cà Mau đã có chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
-Thăng trầm nghề hầm than
-Đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn
1,699
09.11.2018