Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7 ngày 1 tháng 04 năm 2019
-Bệnh sởi đang gia tăng mạnh
-U Minh: khoảng 6.000 héc ta rừng dự báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
-Điều tra nguyên nhân chồng cũ gây va chạm giao thông
-Ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị thanh toán nhau
-Xóa sân gà thu giữ trên 20 triệu đồng
1,862
01.04.2019