Camau tv

video Cà Mau 24/7
Bản tin Cà Mau / 7 ngày 12 tháng 11 năm 2018
-Lạ lùng chuyện thu mua cá lìm kìm với giá trên trời
-Lượm ve chai nhưng không tham của rơi
-Dùng điện giết người không thành
-Phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy trong phòng trọ
-Xóa tụ điểm đánh bài ăn tiền trong căn nhà nhiều lớp cửa
2,595
12.11.2018