Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7, ngày 15 tháng 04 năm 2019
-Tăng cường công tác ngăn chặn người vào rừng trái phép
-Thả cá thể rùa biển hơn 50 kg về tự nhiên
-Bệnh sởi, sốt xuất huyết và tay chân miệng diễn biến phức tạp
-Huyện Trần Văn Thời tăng cường kiểm soát bệnh dại
-Bắt nhóm đối tượng nhập nha trộm tiền
-Xét xử đối tượng lừa đảo và tàng trữ ma túy
1,525
15.04.2019