Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7 ngày 16 tháng 07 năm 2018
-Cảnh báo tình trạng người tâm thần phạm tội
-Lặn bắt ốc móng tay – nghề “đùa với thuỷ thần”
-Bát nháo mùa đăng cá kèo giống
-Ngổn ngang chợ tự phát
-Bất an từ quầy thịt heo tự phát
1,704
16.07.2018