Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7 ngày 17 tháng 12 năm 2018
-Bắt 18 con bạc, thu trên 50 triệu đồng
-Xoá tụ điểm mua bán số đề qua điện thoại
-Đẩy mạnh tuyên truyền TTATGT trong học sinh
-Huyện Thới Bình vào vụ thu hoạch tôm càng xanh.
1,904
17.12.2018