Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7, ngày 2 tháng 09 năm 2019
-Cháy lớn hiệu buôn Hải Dung, 6 người bị thương
-Cà Mau: ghi nhận hơn 60 xã, phường có dịch tả heo châu Phi
-Nông dân gặp khó trong thu hoạch lúa hè thu
-Gia hạn thêm thời gian được phép lưu thông qua cầu Cà Mau
-Xóa tụ điểm đá gà, tạm giữ khoảng 12 triệu đồng
1,177
02.09.2019