Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7, ngày 23 tháng 09 năm 2019
-Đất Mũi: thả gần 600 ngàn con giống thuỷ sản về biển
-Ngọc Hiển: nhiều thiệt hại khi triều cường dâng cao
-Thú vị cảnh chài cá trên đường
-Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại trung tâm giống
-Bắt đối tượng lừa đảo tiền tỷ bằng hình thức chơi hụi
1,340
23.09.2019