Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7 ngày 25 tháng 06 năm 2018
-Đột nhập bưu điện huyện trộm tài sản
-Vẫn còn ý chủ quan vi phạm nồng độ cồn
-Rạp đám cưới lấn chiếm lề đường
-Đường Võ Văn Kiệt tiềm ẩn tai nạn giao thông
-Cầu xuống cấp
1,902
25.06.2018