Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7, ngày 7 tháng 10 năm 2019
-Diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ chữa cháy và tràn dầu
-Có 834 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
-Siết chặt hoạt động nuôi chó
-Xe tải đâm vào nhà dân
1,365
07.10.2019