Camau tv

Cà Mau / 7
Bản tin Cà Mau / 7, ngày 9 tháng 09 năm 2019
-U Minh: 1 phương tiện chìm do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới
-Thả 4 cá thể rùa biển về biển
-“Bí” đường chống ngập
-Sửa chữa 1 phần đường Hải Thượng Lãn Ông
1,185
10.09.2019