Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 04 năm 2018
-Chỉ số năng lực cạnh tranh Cà Mau đứng thứ 13/13 khu vực ĐBSCL.
-Vẫn còn 20 nhiệm vụ chưa hoàn thành.
-Hướng đến nền hành chính đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.
-Chuyển 42 TTHC về Trung tâm Giải quyết TTHC công của tỉnh.
-Xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt Nhân dân.
4,108
10.04.2018