Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 05 năm 2018
-Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị tạm giữ vì có dấu hiệu làm giả
-Công chức một cửa UBND huyện Cái Nước bị cho là làm khó người dân
-UBND xã Hàm Rồng chú trọng thái độ phục vụ người dân
-Cần tháo gỡ khó khăn trong CCHC tại xã Khánh Bình Tây Bắc
-Quy định việc báo cáo về CCHC&KSTTHC
3,287
10.05.2018