Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 05 năm 2020
-PCI 2019: Cà Mau tăng 4 bậc, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố
-Rà soát, thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC
-Xã Tam Giang Đông: Cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân
-Điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
1,672
10.05.2020