Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 06 năm 2020
-Xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019: Sở Công thương, huyện Phú Tân dẫn đầu
-TP. Cà Mau: Chấn chỉnh công chức phụ trách bộ phận một cửa
-Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử
-Tự ý cho thuê ôtô công, phạt đến 20 triệu đồng
-Những thuận lợi từ cấp lại, cấp mới, cấp đổi CMND phi địa giới hành chính
-Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm thuộc Sở Thông tin và truyền thông
4,236
10.06.2020