Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 07 năm 2018
-Cục Thuế tỉnh Cà Mau uỷ nhiệm thu cho Bưu điện tỉnh
-Vẫn còn 5 đơn vị bị điểm trừ trong Chỉ số CCHC năm 2017
-Nhiều đơn vị cấp huyện có chỉ số CCHC 2017 tăng vọt so với năm 2016
-Những ưu đãi đặc biệt khi đầu tư vào nông nghiệp
-Cần nỗ lực hơn nữa trong CCHC
2,839
10.07.2018