Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 08 năm 2018
-Nhiều sai sót trong thực hiện CCHC ở Cái Nước đã được chỉ ra
-CCHC huyện Trần Văn Thời ghi nhận nhiều bất cập
-Sở Ngoại vụ đưa hai TTHC về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Thới Bình với quyết tâm CCHC
-Điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc
2,439
10.08.2018