Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 08 năm 2020
-Công bố danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực thú y
-Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
-Tăng cường quản lý tài sản công
-Xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông
-Huyện U Minh nỗ lực phục vụ, tạo sự hài lòng nơi người dân, doanh nghiệp
-Xử lý bất cập về đăng ký thường trú cho trẻ dưới 6 tuổi
991
10.08.2020