Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 09 năm 2018
-Sở TN&MT sáp nhập hai phòng chức năng chưa đảm bảo theo quy định
-Sẽ đưa TTHC cấp giấy CMND về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Tỉnh Cà Mau với quyết tâm nâng cao chỉ số PCI
-Tân Tiến tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
-Cơ quan Nhà nước gửi văn bản điện tử thì không gửi văn bản giấy

2,893
10.09.2018