Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 10 năm 2019
-Chấn chỉnh về giao tiếp trong giải quyết TTHC
-Liên thông TTHC về đăng ký hộ kinh doanh
-Cà Mau phát triển đối tượng tham gia BHXH
-Sở NN&PTNT quyết tâm cải thiện chỉ số CCHC
-Lệ phí cấp thẻ Căn cước công dân từ 30.000 đồng
1,738
10.10.2019