Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 11 năm 2018
-Kiểm tra CCHC Sở LĐ-TB&XH
-Có dấu hiệu doanh nghiệp không còn mặn mà với các buổi đối thoại
-Khâu phối hợp giải quyết hồ sơ vẫn còn nhiều bất cập
-Rút ngắn thời gian cấp phép chứng thực chữ ký số
3,231
10.11.2018