Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 12 năm 2019
-Kế hoạch sử dụng đất trong trường hợp chưa phê duyệt
-Cần nâng cao chất lượng trong giải quyết TTHC
-Thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
-Quy định mới về việc cấp Giấy chứng sinh
-UBND xã Lý Văn Lâm nâng cao chất lượng phục vụ người dân
-Điều chỉnh sổ hộ khẩu đồng thời với cấp Căn cước công dân
1,728
10.12.2019