Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 3 năm 2019
-Cà Mau đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng
-Cần giải quyết TTHC theo ngày và ngày làm việc
-Trên 99% thủ tục hành chính trả kết quả đúng hạn
-Chất lượng phục vụ tại bộ phận Một cửa UBND xã Trần Hợi từng bước nâng lên
-Hộ nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng
6,581
11.03.2019