Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 5 năm 2019
-Chỉ số PCI Cà Mau đứng vị trí 49/63 tỉnh thành
-Cán bộ, công chức ngành thuế cần gương mẫu nộp hồ sơ trực tuyến
-Đẩy mạnh CCHC lĩnh vực xây dựng
-UBND xã Tân Phú chú trọng thực hiện CCHC
-Xuất trình CMND khi yêu cầu cung cấp thông tin đo đạc
2,675
11.05.2019