Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 5 năm 2021
-Xã Hoà Mỹ: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
-Đẩy nhanh thực hiện chứng thực bản sao điện tử
-Đưa 4 TTHC của Sở Tài chính về tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính
-Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản
-Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19
2,053
10.05.2021