Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 02 năm 2020
-Triển khai giải pháp về xây dựng chính quyền điện tử
-Cà Mau đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp
-Kiên quyết xử lý kịp thời những sai sót trong thực hiện CCHC
-Đẩy mạnh công tác kiểm tra đột xuất
-Một cửa UBND xã Lương Thế Trân chưa đảm bảo diện tích theo yêu cầu
-Sửa quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
2,127
20.02.2020