Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 04 năm 2020
-Chỉ tiếp nhận trực tiếp những hồ sơ, thủ tục chưa thực hiện được qua môi trường mạng
-Thư ngỏ Chủ tịch tỉnh Cà Mau gửi các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh
-Đồng bộ thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số Tính năng động
-Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm
-Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến
-Từ ngày 22/5, chính thức chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử
1,946
20.04.2020