Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 05 năm 2018
-Đẩy mạnh cải cách tài chính công.
-TP. Cà Mau và huyện Ngọc Hiển sử dụng VIC đạt dưới 80%
-Bức xúc của công dân đã được UBND huyện Cái Nước giải thích rõ ràng
-Những lưu ý khi đi cải chính lại hộ tịch
-“Nụ cười công sở” bước đầu mang lại hiệu ứng tích cực
-UBND Phường 5 dẫn đầu về CCHC trên địa bàn TP. Cà Mau.
3,510
20.05.2018