Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2020
-Chấn chỉnh thái độ giao tiếp, ứng xử công chức lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
-Trung tâm Giải quyết TTHC tiếp nhận một số TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đăng ký kinh doanh cấp huyện
-Cắt giảm từ 10-55% thời gian giải quyết 17 thủ tục lĩnh vực tài nguyên & môi trường
-Từ 30/6, người vi phạm giao thông được nộp phạt trực tuyến
-Bưu điện tỉnh Cà Mau: Tăng cường cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
1,689
20.06.2020