Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 07 năm 2018
-Thủ tục kéo điện, lắp đặt điện kế, cấp nước được đưa về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
-Điểm mới trong kiểm tra CCHC
-Ứng dụng CNTT góp phần đơn giản hoá TTHC
-Đầm Dơi dẫn đầu về chỉ số CCHC năm 2017
-Giảm giá khám chữa bệnh BHYT từ 15/7
2,142
20.07.2018