Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 07 năm 2020
-Cà Mau đưa ra nhiều chỉ tiêu để cải thiện chỉ số CCHC 2020
-Tập trung cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng
-Xử lý dứt điểm hồ sơ, TTHC tồn đọng, quá hạn, trễ hạn cấp huyện, cấp xã
-Điện lực Cà Mau đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
-Liên thông TTHC“3 trong 1”: Khi rào cản được dỡ bỏ
-Có Căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu
1,326
20.07.2020