Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 1 năm 2021
-Năm 2021: Cà Mau đề ra nhiều chỉ tiêu CCHC
-Nâng cao Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
-Sở Tư pháp: Thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ “4 tại chỗ”.
-TP. Cà Mau: Tiếp nhận giải quyết liên thông TTHC đăng ký hộ kinh doanh
-Đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước theo mẫu mới
310
20.01.2021