Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 10 năm 2020
-Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính viễn thông
-Trung tâm GQTTHC tỉnh Cà Mau: Tiếp nhận TTHC lĩnh vực đăng ký giao dich đảm bảo
-Còn tình trạng công chức vắng mặt giờ làm việc
-Phường 7: Nhiềukhó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC
-Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới
-Cà Mau:Cần tạo đột phá trong cải thiện chỉ số PCI
1,257
20.10.2020