Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 4 năm 2021
-Năm 2021, sẽ kiểm tra công tác CCHC tại 6 đơn vị
-Khẩn trương sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị
-TP. Cà Mau: Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
-Số hoá ngân hàng: Phục vụ khách hàng tốt hơn
-Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm
1,122
20.04.2021