Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 5 năm 2019
-Cà Mau đã ban hành trên 40 quyết định công bố TTHC
-Tình trạng xử lý hồ sơ trễ hẹn vẫn còn diễn ra
-Kiểm tra CCHC tại UBND TP. Cà Mau
-UBND xã Khánh Hòa đẩy mạnh CCHC
-Công chức tố cáo sai sự thật có thể bị xử lý hình sự
2,482
20.05.2019