Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 5 năm 2021
-Tích hợp 29 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến
-Rà soát các quy định pháp luật không rõ ràng, không khả thi
-Thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
-Thực hiện quy trình “4 tại chỗ” lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
-Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
-Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về mua vắcxin Covid-19
1,477
20.05.2021