Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2019
-Ứng dụng CCHC trên Zalo bước đầu ghi nhận hiệu ứng tích cực
-Số lượng hồ sơ nộp trực tuyến tăng dần ở các sở, ngành
-Thủ tục thành lập doanh nghiệp được giải quyết trong 3 ngày làm việc
-Năm Căn nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân
-Bãi bỏ Thông tư 31/2018/của Bộ GD&ĐT về thời gian tập sự của giáo viên
1,759
20.06.2019