Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 7 năm 2019
-Cà Mau họp bàn tìm giải pháp nâng cao chỉ số PCI
-Tập trung nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
-Công bố Chỉ số CCHC 2018 trên địa bàn tỉnh
-UBND xã Tạ An Khương đẩy mạnh CCHC
-Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức
1,669
22.07.2019