Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 8 năm 2021
-Bưu điện tỉnh Cà Mau:Cầu nối giải quyết các TTHC
-Xây dựng đề án, phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
-Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính
-Các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai
2,009
20.08.2021