Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 15 tháng 10 năm 2019
-Hướng dẫn mới về rà soát, điều tra, khai thác bảo hiểm
-Trên 90% người dân tham gia BHYT vào năm 2020
-BHXH Năm Căn phát triển tốt bảo hiểm y tế học sinh
-Giải đáp thắc mắc về khám chữa bệnh bằng BHYT
3,430
15.10.2019