Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 15 tháng 3 năm 2019
-Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Phát triển nhanh đối tượng tham gia BHYT
-Tăng quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm y tế
-Giải đáp thắc mắc chính sách BHXH
5,093
15.03.2019