Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 15 tháng 4 năm 2019
-Triển khai công tác quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
-Bộ LĐ-TB&XH công bố 18 thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH
-U Minh đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Giải đáp thắc mắc chính sách BHXH
3,402
16.04.2019