Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 15 tháng 5 năm 2019
-Tăng mức hưởng chế độ BHXH
-BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu
-Tăng cường kiểm soát hoạt động khám chữa bệnh BHYT
-Giải đáp thắc mắc về chính sách BHXH
3,430
15.05.2019