Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 15 tháng 8 năm 2019
-Từ ngày 20/8/2019 tăng giá nhiều dịch vụ y tế
-BHXH Phú Tân phát huy hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền
-Vi phạm chính sách BHXH, BHTN có thể vi phạm luật hình sự
-Chính sách liên quan đến lương hưu, phụ cấp BHXH và thanh toán BHYT
- Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH với 4 nhóm đối tượng từ ngày 15/8/2019
3,013
16.08.2019