Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Bản tin chuyên đề BHXH ngày 18 tháng 9 năm 2019
-Chi trả chế độ BHXH qua tài khoản ngân hàng cá nhân
-BHYT là nâng cao bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân
-Tăng cường phòng chống trục lợi quỹ BHYT
-Giải đáp thắc mắc về thủ tục điều chỉnh thời gian tham gia BHYT liên tục
2,871
18.09.2019