Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Bản tin Khoa học công nghệ và đời sống , ngày 17 tháng 5 năm 2019
-Sôi nổi các hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam
-Tự hào giống lúa mang tên Cà Mau
-Đam mê nghiên cứu để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân
-Để các tuyến đường thông suốt
-Những thành tựu nổi bật
4,469
17.05.2019