Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Bản tin Khoa học công nghệ và đời sống , ngày 5 tháng 4 năm 2019
-Hướng đến mỗi xã một sản phẩm trong xây dựng nông thôn mới
-Nghiên cứu xâm nhập mặn trong các tầng chứa nước ở Cà Mau, Bạc Liêu
-Hiệu quả Cải tiến lưới chụp 4 tăng gông thành 6 tăng gông trong khai thác hải sản
-Thông tin cần biết về hỗ trợ khởi nghiệp

4,931
05.04.2019